บรรยากาศโครงการ

เดอะเฮาส์ โซลูชั่น     (พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน)
เดอะเฮาส์ โซลูชั่น     (พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน)
เดอะเฮาส์ โอโซเนีย (พ.ศ. 2554 - 2556)
เดอะเฮาส์ โอโซเนีย (พ.ศ. 2554 - 2556)
เดอะเฮาส์ เรสซิเดนซ์ (พ.ศ. 2552 - 2554)
เดอะเฮาส์ เรสซิเดนซ์ (พ.ศ. 2552 - 2554)